ZM Ropczyce z bardzo dobrym trzecim kwartałem

ZM Ropczyce jeden z czołowych w Europie producentów materiałów ogniotrwałych zanotował rekordowe zyski po trzech kwartałach 2021 r. Zysk operacyjny wzrósł o 34 proc. r/r do poziomu 34,2 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 24,6 proc. do poziomu 43,5 mln zł, a zysk netto był wyższy r/r o 46,6 proc. i wyniósł 29,9 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 14,5 proc. do poziomu 256 mln zł.

Bardzo dobre są również skonsolidowane wyniki w ujęciu trzeciego kwartału. Przychody ze sprzedaży wyniosły 83,7 mln zł (wzrost o 23,4 proc. r/r), zysk operacyjny wyniósł 12 mln zł (wzrost o 26,8 proc. r/r), EBITDA osiągnął poziom 15,2 mln zł (wzrost o 20,5 proc. r/r), a zysk netto wyniósł 11 mln zł (wzrost o 39,1 proc. r/r).

– Wyniki, które osiągnęliśmy po trzech kwartałach br. potwierdzają skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii wielowymiarowej dywersyfikacji (tzw. 4D) oraz podjętych wcześniej decyzji w zakresie inwestycji czy programu motywacyjnego dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa. Otoczenie rynkowe nam sprzyjało i pomimo pojawiających się coraz częściej sygnałów, wskazujących na stopniowe odwrócenie trendów w hutnictwie oraz innych kluczowych dla nas branżach, sukcesywnie wzmacnialiśmy naszą pozycję rynkową. Udział eksportu po 9 miesiącach tego roku to 56%. Produkcja oraz konsumpcja stali, miedzi czy cementu są nadal na stosunkowo wysokim poziomie, a popyt na te dobra niejednokrotnie przekracza bieżącą podaż. Dlatego w sytuacji dużego zapotrzebowania oraz ograniczonej dostępności wyrobów ogniotrwałych pochodzenia azjatyckiego coraz częściej poszukiwane są wysokiej jakości produkty firm europejskich takich jak ZM Ropczyce. Jesteśmy postrzegani na rynku jako dostawca najwyższej jakości rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, a zdobyta przez lata renoma oraz liczne referencje i duża ilość kontaktów handlowych przekładają się na wielokierunkowezapotrzebowanie na nasze materiały ogniotrwałe. Jednak należy zwrócić uwagę, że sytuacja rynkowa w IV kwartale br. systematycznie się pogarsza. Pojawiły się niepokojące sygnały w postaci znacznych wzrostów cen surowców do produkcji oraz ograniczenia ich dostępności, a także utrzymujące się problemy logistyczne i wzrosty kosztów transportu. Nie bez znaczenia dla działalności Spółki są również wzrosty cen nośników energetycznych. Można zakładać, że czynniki te będą w kolejnych kwartałach istotnie wpływać na warunki prowadzenia działalności przez Spółkę – powiedział Józef Siwiec, prezes ZM ROPCZYCE.

W ujęciu branżowym, w ciągu trzech kwartałów br., tradycyjnie największe obroty zostały zrealizowane z klientami z sektora hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż do tego sektora wyniosła 126 mln zł, co stanowi ponad 50 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem. Na rynku krajowym współpraca objęła wszystkie podmioty produkujące stal.

Ogółem Spółka dostarczyła swoje produkty łącznie do kilkudziesięciu kontrahentów z branży hutnictwa żelaza i stali na świecie. Geograficznie tradycyjnie największymi odbiorcami materiałów ogniotrwałych wytwarzanych przez Spółkę byli kontrahenci z rynku europejskiego (Niemcy, Austria, Czechy, Rosja czy Ukraina). Na uwagę zasługuje również wznowienie dostaw dla klientów na rynku Stanów Zjednoczonych.

Sprzedaż na rzecz segmentu hutnictwa metali nieżelaznych po trzech kwartałach br. wyniosła 65,9 mln zł, co stanowi 26 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem (15 proc. wzrost r/r). W kraju kontynuowana była współpraca z niemal wszystkimi podmiotami wytwarzającymi metale nieżelazne. Bardzo wysoką dynamiką wzrostu charakteryzowała się również sprzedaż dla podmiotów zagranicznych w tym segmencie rynku.

Przychody ze sprzedaży dla odbiorców z segmentu cementowo–wapienniczego w okresie trzech kwartałów 2021 roku ukształtowały się na poziomie blisko 46 mln zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27 proc. Wynik ten był możliwy do uzyskania dzięki realizacji regularnych dostaw do klientów z Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji.

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. – Przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż zasadowych wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

Źródło: Spółka

Artykuł ZM Ropczyce z bardzo dobrym trzecim kwartałem pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.