ZUE miało 9,29 mln zł zysku netto, 15,6 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022

ZUE odnotowało 9,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,93 mln zł wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,22 mln zł w I półroczu wobec 362,42 mln zł rok wcześniej.

„Grupa w I półroczu 2022 r. zanotowała zysk brutto na sprzedaży w wysokości blisko 21 mln zł (109% r/r/). Marża brutto w tym okresie wzrosła do 5,6%, z 2,8% rok wcześniej. Z kolei EBITDA wyniosła 15,6 mln zł (+95,1% r/r), a zysk netto był na poziomie 9,6 mln zł, w porównaniu z 0,7 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży Grupy ZUE wyniosły blisko 373 mln zł (+2,9% r/r)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Spółka ocenia, że I połowa roku ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą i polityczną, zarówno w kraju, jak i na świecie, była trudna ale zakończona pozytywnym wynikiem finansowym.  

„Tak w pierwszym, jak i w drugim kwartale, wypracowaliśmy dobre wyniki. Przede wszystkim cieszy nas fakt, że przy zbliżonych przychodach grupy, zwiększonych nieznacznie o ok. 3%, w całym półroczu wypracowana została ponad dwukrotnie większa marża brutto na sprzedaży, która wzrosła do 5,6%. Było to możliwe dzięki podjęciu szeregu działań logistycznych, organizacyjnych i finansowych mających na celu ograniczenie wpływu wojny w Ukrainie w jej początkowej fazie i galopującej inflacji na działalność firmy. Większa zyskowność naszej działalności wynika również z wyraźnego spadku w naszym portfelu udziału trudnych zadań kolejowych pozyskanych w latach 2016-2017, które po skokowym wzroście kosztów kończymy bez waloryzacji kontraktowej. Trzeba jednak podkreślić, że cały czas pracujemy w wymagających warunkach rynkowych, wynikających m.in. z rosnących cen materiałów, usług i kosztów zatrudnienia przy równoczesnym braku zmiany warunków waloryzacji realizowanych kontraktów” – powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Łączna wartość przychodów wygenerowanych przez Grupę ZUE w pierwszym półroczu 2022 r. wynosi blisko 373 mln zł. Największy udział w przychodach grupy ma działalność budowlana prowadzona przez ZUE (88%). Dobry wynik wypracowała również spółka handlowa z grupy – 43,7 mln zł przychodów i 2,3 mln zł zysku netto, podano także.

Na koniec I półrocza 2022 r. poziom środków pieniężnych grupy wyniósł 57,2 mln zł. Od początku roku ZUE SA zmniejszyła wartość zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasingi) o 6,6 mln zł, pozostając tylko przy zobowiązaniach leasingowych, wskazano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 8,04 mln zł wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 851,45 mln zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł ZUE miało 9,29 mln zł zysku netto, 15,6 mln zł zysku EBITDA w I poł. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.