Newag miał 0,73 mln zł zysku netto, 5,96 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023

Newag odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 6,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 5,96 mln zł wobec 16,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 243,32 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 272,19 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 41,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 687,77 mln zł w porównaniu z 632,75 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 106,18 mln zł wobec 59,79 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Wartość przychodów ze sprzedaży za okres pierwszych trzech kwartałów 2023 r. wyniosła 687,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wartość ta była wyższa o 55 mln zł (+8,7%). Grupa wypracowała zysk w wysokości 41,2 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk Grupy wyniósł 996 tys. zł. Wartość EBITDA wyniosła 106,2 mln zł i była o 46,4 mln zł wyższa niż w pierwszych trzech kwartałach roku 2022 (+77,6%), natomiast wartość sumy bilansowej zwiększyła się o 52,4 mln zł (+3,4%) do kwoty 1 577 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wyniosła 16,64 zł i była wyższa o 1,37 zł (+9%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego” – czytamy w raporcie.

Główny wpływ na wyniki grupy kapitałowej za okres trzech kwartałów 2023 roku miały:

  • wartość marży na sprzedaży, która wyniosła 153,3 mln zł (wzrost o 60% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego); w ujęciu procentowym marża była wyższa o 7,2 pkt proc. i wyniosła 22,3%. Osiągnięta marża jest pochodną struktury produktowej sprzedanych pojazdów, w której przewagę miały przychody z segmentu lokomotyw elektrycznych;
  • ujemny wynik na działalności finansowej w wysokości 21 mln zł; koszty finansowe zmniejszyły się o 2,5 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w porównaniu do trzech kwartałów 2022 roku zmniejszyło się o 171,6 mln zł (-42,9%);
  • wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego pozostałych kosztów operacyjnych, o 7,7 mln zł (+448%), głównie za sprawą naliczonych kar umownych;
  • wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego kosztów ogólnego zarządu o 9,4 mln zł (+13,3%), co, w głównej mierze, było konsekwencją corocznie realizowanych regulacji płacowych w spółkach Grupy, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 4,76 mln zł wobec 37,53 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.; wchodzi w skład indeks sWIG80. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 964 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Newag miał 0,73 mln zł zysku netto, 5,96 mln zł zysku EBIT w III kw. 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *