Kruk wyemituje niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej do 30 mln zł

Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ2 w ramach VI
Programu Emisji Obligacji Publicznych, która obejmie nie więcej niż 300
tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, z terminem
wykupu przypadającym na 3 kwietnia 2025 r.

„Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. W ramach emisji
obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 300 000
niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej.
Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości
nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna
obligacji będzie nie większa niż 30 mln zł.

„Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie
ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na
polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w
wysokości 3,5 pkt procentowego” – czytamy dalej.

Spółka wykupi obligacje w dniu 3 kwietnia 2025 r., przy czym emitent
będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości
subskrybowanych obligacji na własne żądanie, zastrzeżono. 

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce.
Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej
skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *