Zmiany w ustawie dotyczącej 10h pójdą w kierunku udziału społeczności lokalnej

Planowana nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych w zakresie tzw. reguły 10h może pójść w kierunku wzmocnienia
przepisów nt. przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania
instalacji, zapewnienia odpowiedniego udziału społeczności lokalnej w
podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji oraz wymiernego udziału
mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym
terenie, poinformował wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek.

„Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych jest obecnie przedmiotem prac w ramach
Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie
Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, działającego pod
przewodnictwem Ministra Rozwoju i jest traktowana priorytetowo” –
napisał Murdzek w odpowiedz na interpelację poselską.

Podkreślił, że wszystkie podmioty kontaktujące się z ministerstwem w
tej sprawie, w tym m.in. Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin
Przyjaznych OZE, a także szereg jednostek samorządu terytorialnego,
podkreślają potrzebę nowelizacji reguł lokalizowania elektrowni
wiatrowych.

„Główne kierunki planowanych zmian to wzmocnienie przepisów
nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów
technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienie
odpowiedniego udziału lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o
lokowaniu inwestycji na terenie gminy oraz wymiernego udziału
mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym
terenie. Spełnienie tych warunków będzie mogło stanowić podstawę dla
ewentualnego uelastycznienia zasady 10h, jednakże z zachowaniem
nieprzekraczalnego minimum wokół farmy wiatrowej, co do którego
lokowanie budynków nie będzie możliwe” – podsumował wiceminister.

W połowie stycznia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że
resort liczy, iż w I połowie tego roku uda się przedstawić projekt
ustawy dotyczący liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych, który
miałby wejść w życie w 2021 r.

Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w
zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż
40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej
wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i
mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów
szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków
narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *