Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia w związku z pandemią, wart 115 mln euro

Komisja Europejska zatwierdziła polski program o wartości 527 mln zł (ok. 115 mln euro), który ma wspierać polską gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa, podała KE. Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram w zakresie pomocy państwa, przyjętych przez Komisję 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych 3 kwietnia 2020 r.

„Ten program o wartości 115 mln euro pozwoli polskim władzom umorzyć przedsiębiorstwom część odsetek, które muszą płacić z tytułu pożyczek, co pozwoli zmniejszyć ich obciążenie finansowe podczas obecnego kryzysu. Pomoże to przedsiębiorstwom w utrzymaniu działalności w tych trudnych czasach. W dalszym ciągu ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, gdyż zależy nam na skoordynowanym i skutecznym wprowadzaniu krajowych środków wsparcia, zgodnie z przepisami UE” – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, cytowana w komunikacie.

Polska zgłosiła Komisji na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa program o budżecie w wysokości 527 mln zł (ok. 115 mln euro), służący udzielaniu wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa.

„Publiczne wsparcie w postaci dotacji bezpośrednich jest przeznaczone na częściowe pokrycie odsetek od pożyczek, które w innej sytuacji obciążałyby pożyczkobiorcę. Program będzie dostępny dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych przedsiębiorstw doświadczających trudności w wyniku skutków gospodarczych pandemii koronawirusa” – czytamy w komunikacie.

Celem programu jest pomoc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu bezpośrednich potrzeb kapitałowych i dzięki temu w utrzymaniu działalności.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez władze polskie jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności (i) wsparcie na jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 800 tys. euro, zgodnie z tymczasowymi ramami, oraz (ii) pomoc nie zostanie przyznana przedsiębiorstwom, które w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się już w trudnej sytuacji.

„Komisja uznała zatem, że polski środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa” – czytamy dalej.

Komisja Europejska przyjęła 3 kwietnia tymczasowe ramy pomocy państwa, aby umożliwić państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w zasadach pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w związku z pandemią koronawirusa.

Źródło: ISBnews

Artykuł Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia w związku z pandemią, wart 115 mln euro pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.