Jak wypłacać pieniądze z IKE/IKZE?

Inwestowanie w ramach IKE i IKZE daje nam możliwość uzyskania dodatkowych środków na emeryturę. Co więcej, możemy też skorzystać z korzyści podatkowych, które przysługują po spełnieniu określonych warunków. Sprawdźmy, w jaki sposób można wypłacić środki z IKE i IKZE i kiedy nie zapłacimy podatku.

IKE – kiedy najkorzystniej wypłacić środki na emeryturze?

Chcąc wypłacić pieniądze z IKE na emeryturze mamy dwie możliwości – pierwsza to jednorazowa wypłata, czyli wypłata wszystkich środków zgromadzonych na koncie.

Drugą opcją, na którą decyduje się wiele osób, jest wypłata ratalna. Od momentu wypłaty pierwszej raty nie możesz już dokonywać kolejnych wpłat, ani założyć nowego IKE, ale pieniądze zgromadzone na koncie wciąż „pracują” i mogą wygenerować dodatkowe zyski.

Najważniejszą korzyścią podatkową w IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie. Oto kryteria, jakie należy spełnić aby je uzyskać:

  • ukończony 60. rok życia lub 55 lat i nabyte uprawnienia emerytalne,
  • dokonywane wpłaty przez co najmniej 5 lat kalendarzowych;
  • ponad połowa pieniędzy została wpłacona co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę z IKE.

Wskazówka:

Możesz też kontynuować wpłaty na konto IKE, gdy osiągniesz wiek emerytalny, o ile nie złożyłeś wniosku o wypłatę środków. Daje to szansę na zgromadzenie większej kwoty na koncie i dalsze pomnażanie kapitału.

Chcesz poznać szczegóły na temat IKE z funduszami inwestycyjnymi? Wejdź na: https://www.gstfi.pl/emerytura/ike.

IKE – pełny i częściowy zwrot środków przed emeryturą

Pełny zwrot środków polega na tym, że wypłacasz wszystkie pieniądze, które są zgromadzone na Twoim koncie IKE. Z kolei częściowy zwrot to wycofanie tylko części odłożonych pieniędzy. Może zostać dokonany tylko ze środków pochodzących z wpłat. Obydwie opcje mają swoje wady, ponieważ wiążą się z koniecznością odprowadzenia podatku Belki od wypracowanych zysków w wysokości 19%. Obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku spoczywa na instytucji zarządzającej kontem IKE. Całkowity zwrot środków spowoduje zamknięcie konta IKE, ale nie zamyka drogi do otwarcia nowego IKE w przyszłości. Częściowy zwrot jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ nie musisz zamykać obecnego konta IKE i nie „zeruje się” liczba lat, w których trakcie dokonywano wpłat.

IKZE – wypłata jednorazowa i ratalna

W przypadku IKZE również możesz dokonać wypłaty na dwa sposoby. Jeden z nich to jednorazowa wypłata , po ukończeniu 65. roku życia i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych. Wypłata zamyka Twoje konto IKZE i oznacza, że nie można już z niego korzystać ani założyć kolejnego.

Drugą opcją jest wypłata ratalna z IKZE, również po ukończeniu 65. roku życia i dokonywaniu wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych -zgodnie z przepisami wypłata następuje przez co najmniej 10 lat. Jeśli wpłaty były dokonywane przez mniej niż 10 lat, to wtedy raty wypłacane są przez okres równy okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty.

Zarówno przy wypłacie jednorazowej, jak i ratalnej musisz opłacić podatek ryczałtowy w wysokości 10%, który jest naliczany od całości środków.

IKZE – całkowity zwrot środków przed emeryturą

W przypadku zwrotu środków z IKZE możliwa jest tylko całościowa wypłata. Jeśli zdecydujesz się na ten krok, to wtedy cały przychód na konto IKZE musisz doliczyć do swojego rocznego rozliczenia. Zwrot środków resetuje historię Twoich wpłat i powoduje zamknięcie konta, ale w przyszłości możesz na nowo otworzyć konto IKZE.

Wypłaty transferowe IKE i IKZE

Wypłata transferowa IKE polega na:

  • przeniesieniu środków z IKE na nowe konto IKE w innej instytucji finansowej. Jest to dobre rozwiązanie dla tych osób, które np. nie są zadowolone z kosztów prowadzenia IKE lub wyników osiąganych na koncie i zauważyły lepszą ofertę w innej firmie;
  • z Pracowniczego Planu Emerytalnego (PPE) do IKE. Najczęściej środki z PPE do IKE przenosimy po ustaniu stosunku pracy z pracodawcą, u którego założyliśmy PPE. Możliwy jest też transfer środków z IKE do PPE;
  • przeniesieniu środków z konta PPE/IKE członka rodziny, który zmarł na konto IKE uposażonego.

Z uwagi na korzyści podatkowe, które polegają na możliwości odliczenia wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania w danym roku podatkowym, transfer środków z IKZE jest możliwy tylko na konto IKZE w innej instytucji finansowej.

Artykuł sponsorowany

Artykuł Jak wypłacać pieniądze z IKE/IKZE? pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *