GTC rozpoczął proces ABB celem uplasowania do 97,11 mln akcji

Globe Trade Centre (GTC) zawarł z Erste Group Bank, Santander Biuro Maklerskie oraz Wood & Company Financial Services warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. accelerated book building) w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 97 111 024 akcji zwykłych na okaziciela serii O, podała spółka.

W czerwcu 2021 r. akcjonariusze Globe Trade Centre zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru.

„Proces budowania księgi popytu na akcje nowej emisji rozpocznie się bezpośrednio po publikacji raportu bieżącego i zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, na zasadach opisanych poniżej” – czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona przez zarząd po konsultacji z współprowadzącymi księgę popytu przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, podano.

„Zgodnie z uchwałą zarządu oraz umową plasowania, przedmiotem oferty jest 55 000 000 akcji nowej emisji, przy czym zarząd może zdecydować o zwiększeniu tej liczby o 42 111 024 w sytuacji, gdy popyt na akcje nowej emisji będzie w ocenie zarządu satysfakcjonujący. W żadnym przypadku nie zostanie zaoferowanych więcej niż 97 111 024 akcji nowej emisji, tj. maksymalna liczba akcji zgodnie z uchwałą emisyjną” – czytamy także.

Przewiduje się, że umowy objęcia akcji serii O zostaną zawarte przez inwestorów do 21 grudnia 2021 r.

W czerwcu br. spółka podała, że celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie spółce osiągnięcia jej celów strategicznych oraz ułatwienia dalszego rozwoju działalności spółki. Wpływy z emisji akcji serii O zostaną wykorzystane w celu sfinansowania nabycia nieruchomości i rozwoju projektów na posiadanym przez spółkę banku ziemi, przy utrzymaniu poziomu wskaźnika LtV zgodnego ze średniookresowym celem przyjętym przez spółkę.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, oferującą powierzchnie biurowe i handlowe. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. W 2020 r. miała ok. 160 mln euro przychodów z najmu i usług.

Źródło: ISBnews

Artykuł GTC rozpoczął proces ABB celem uplasowania do 97,11 mln akcji pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.