Famur miał 41 mln zł zysku netto, 80 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021

Famur odnotował 41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39 mln zł wobec 79 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 80 mln zł wobec 123 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 238 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 254 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 101 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 154 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 756 mln zł w porównaniu z 821 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 241 mln zł wobec 341 mln zł rok wcześniej.

„Przychody Grupy Famur w pierwszych 9 miesiącach 2021 roku wyniosły 756 mln zł, co oznacza 8% spadek względem analogicznego okresu roku ubiegłego, a w samym trzecim kwartale przychody zmniejszyły się rok do roku tylko o 6% osiągając poziom 238 mln zł. Natomiast EBITDA za okres pierwszych 9 miesięcy 2021 roku wyniosła 241 mln zł. W nadchodzących kwartałach będziemy nadal kontynuować działania zmierzające w kierunku przekształcenia Grupy Famur w holding inwestujący w zieloną transformację zgodnie z nowymi kierunkami strategicznymi” – skomentował prezes Mirosław Bendzera.

Według niego, oznacza to z jednej strony intensywne poszukiwanie atrakcyjnych celów inwestycyjnych w celu dywersyfikacji przychodów z nowych obszarów biznesowych, z drugiej strony w tradycyjnej działalności, tj. segmencie maszyn górniczych dalsze poszukiwanie nowych rynków zbytu i zamówień w szczególności w części związanej z eksploatacją złóż węgla koksującego, a także konsekwentną optymalizację zasobów operacyjnych stosownie do przewidywanych zmian rynkowych.

Wskaźnik EBITDA za 9 miesięcy w 2021 roku wyniósł 241 mln zł, co oznacza spadek 100 mln zł względem roku ubiegłego. Niższa EBITDA to efekt niższej amortyzacji oraz mniejszego zysku operacyjnego. Na niższy zysk operacyjny, a w konsekwencji EBITDA, miały wpływ takie zdarzenia jak: otrzymane dotacje w ramach dofinansowania do wynagrodzeń w oparciu o przepisy tzw. ustawy o tarczy antykryzysowej , obniżony wymiar czasu pracy i wynagrodzenia o 20% w okresie od maja do lipca 2020 r., zawieszenie systemów premiowych w ramach zastosowania rozwiązań przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. ustawa o tarczy antykryzysowej), a także rozwiązanie w III kwartale 2020 r. rezerwy na ryzyko podatkowe – w następstwie otrzymania korzystnej decyzji podatkowej w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego podatku CIT, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 94 mln zł wobec 170 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,14 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Famur miał 41 mln zł zysku netto, 80 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *