Ipopema miała 5,32 mln zł zysku netto, 6,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021

Ipopema Securities odnotowała 5,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,53 mln zł wobec 6,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności podstawowej sięgnęły 66,4 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 66,04 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 10,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,96 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności podstawowej w wysokości 190,89 mln zł w porównaniu z 171,78 mln zł rok wcześniej.

„Wzrosty przychodów w segmentach usług maklerskich i zarządzania funduszami inwestycyjnymi (przy jednoczesnym nieznacznym spadku przychodów w segmencie usług doradczych) przełożyły się na wzrost łącznych skonsolidowanych przychodów Grupy Ipopema w okresie I-III kw. 2021 r. w porównaniu z pierwszymi 9 miesiącami roku 2020 (o 11,1%, 190.887 tys. zł wobec 171.779 tys. zł)” – czytamy w komentarzu zarządu.

Przychody zrealizowane w segmencie usług maklerskich (43,73 mln zł; 22,9% skonsolidowanych przychodów) były o 22,6% wyższe niż rok wcześniej, na co wpływ miał przede wszystkim blisko dwukrotny wzrost przychodów z tytułu usług bankowości inwestycyjnej (20,25 mln zł wobec 10,53 mln zł).

„Wzrost ten wynikał w dużym stopniu z realizacji jednej z największych w ostatnich latach ofert publicznych, tj. oferty akcji spółki Huuuge (w której Ipopema Securities, jako jedyny polski uczestnik konsorcjum, pełniła funkcję współprowadzącego księgę popytu i oferującego, a także prowadziła działania stabilizacyjne), jak również ze skutecznej realizacji kilku innych transakcji” – czytamy dalej.

Jednocześnie w obszarze obrotu akcjami na GPW Ipopema Securities zanotowała niższy udział rynkowy (2,24% wobec 2,74% rok wcześniej), tracąc przede wszystkim na rzecz biur specjalizujących się w obsłudze klientów detalicznych.

„Pomimo konsekwentnie zwiększanej aktywności na rynkach zagranicznych, jak również realizacji kilku transakcji wspólnych z obszarem bankowości inwestycyjnej, przychody z tytułu obrotu papierami wartościowymi zanotowały ostatecznie niewielki spadek w porównaniu z poziomem sprzed roku (21 680 tys. zł wobec 22 963 tys. zł)” – napisano także.

Ipopema TFI (segment zarządzania funduszami i portfelami) zanotowała w okresie I-III kw. 2021 r. przychody w wysokości 129, 04 mln zł (67,6% skonsolidowanych przychodów), co oznacza wzrost o 9,9% r/r.

„Wyższe przychody Ipopema TFI są rezultatem konsekwentnego zwiększania skali działalności oraz dobrych wyników zarządzania, co przekłada się na wyższe kwoty pobranych opłat za zarządzanie funduszami. Oprócz opłat za zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi, które stanowią istotną część przychodów Ipopema TFI, w dalszym ciągu rośnie udział przychodów z zarządzania funduszami rynku kapitałowego. Biorąc pod uwagę aktywa zgromadzone również w funduszach dedykowanych, Ipopema TFI niezmiennie pozostaje największym polskim towarzystwem funduszy inwestycyjnych – łączna suma aktywów w zarządzaniu na koniec września 2021 r. wynosiła 59,5 mld zł (wobec 59,2 mld zł rok wcześniej)” – napisano także w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 4,26 mln zł wobec 3,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

Źródło: ISBnews

Artykuł Ipopema miała 5,32 mln zł zysku netto, 6,53 mln zł zysku EBIT w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *