BAH ma porozumienie ws. spłaty 33,76 mln euro zadłużenia względem JLR

British Automotive Holding (BAH), British Automotive Polska (BAP), Jaguar Land Rover Limited (JLR), Książek Holding, British Automotive Centrum, British Automotive Gdańsk, British Automotive Łódź, British Automotive Silesia, iMotors, AML Polska i SK Motors w likwidacji zawarły porozumienie o spłacie solidarnego zadłużenia BAH oraz BAP względem JLR. Porozumienie wskazuje kwotę główną zadłużenia skonwertowaną na euro jako 33,76 mln euro bez odsetek, podał BAH. Porozumienie przewiduje spłatę zadłużenia i odsetek w ratach do 30 czerwca 2026 r.

„W porozumieniu uzgodniono, że stopa odsetek za opóźnienie w zapłacie kwot składających się na solidarne zadłużenie emitenta i BAP względem JLR wyniesie 4% rocznie, przy czym odsetki te naliczane są z datą wsteczną, począwszy od dnia wymagalności poszczególnych należności JLR składających się na łączną kwotę solidarnego zadłużenia emitenta i BAP. Odsetki liczone w sposób określony powyżej podlegają comiesięcznej kapitalizacji, począwszy od dnia wymagalności roszczeń o zapłatę poszczególnych kwot składających się na łączną kwotę solidarnego zadłużenia emitenta i BAP względem JLR, zaś kwoty stanowiące równowartość skapitalizowanych odsetek podlegają oprocentowaniu według stopy procentowej określonej powyżej” – czytamy w komunikacie.

W razie opóźnienia BAP w zapłacie którejkolwiek z rat zadłużenia, wynoszącego więcej niż 3 dni robocze względem terminów zapłaty wynikających z harmonogramu dołączonego do porozumienia, stopa procentowa odsetek za opóźnienie ulega rekalkulacji z datą wsteczną, począwszy od dat wymagalności poszczególnych roszczeń składających się na kwotę solidarnego zadłużenia do stopy 7% rocznie, przy uwzględnieniem kapitalizacji odsetek na zasadach opisanych wyżej, podano także.

Na podstawie porozumienia Książek Holding zadeklarował wsparcie finansowe spłaty zadłużenia w formie pożyczki podporządkowanej udzielonej, bądź podwyższenia kapitału zakładowego, bądź w innej równoważnej formie finansowania, przy czym kwota 10 mln zł została wypłacona przez KH w dniu zawarcia porozumienia w formie pożyczki podporządkowanej, zaś dalsza kwota co najmniej 10 mln zł zostanie przekazana pod warunkiem, że na dzień 31 grudnia 2023 roku obowiązywać będą umowy dilerskie i serwisowe, zawarte pomiędzy BAC, BAG, BAŁ i BAS a Inchcape JLR Poland, na zasadniczych warunkach takich samych, jak obowiązujące w dniu 30 czerwca 2021 roku, zaś umowy dilerskie i serwisowe, które w dniu zawarcia porozumienia były wypowiedziane, zostaną zastąpione nowymi umowami, o zasadniczych warunkach takich samych jak określone w umowach obowiązujących w dniu zawarcia porozumienia, lub na warunkach korzystniejszych dla dilera, czytamy także.

Na początku sierpnia 2021 r. BAH, BAP i Książek Holding podpisały list intencyjny z JLR w sprawie warunków spłaty solidarnego zadłużenia względem JLR. List intencyjny wskazywał kwotę główną solidarnego zadłużenia jako sumę kwot 36,58 mln euro i 3,71 mln GBP. Strony uzgodniły wtedy, że w ewentualnym porozumieniu ustalona zostanie stopa odsetek za opóźnienie w zapłacie dotychczas wymagalnych roszczeń o zapłatę kwot składających się na łączną kwotę solidarnego zadłużenia BAH i BAP względem JLR w wysokości 4%.

British Automotive Holding w ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym sprzedał na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł BAH ma porozumienie ws. spłaty 33,76 mln euro zadłużenia względem JLR pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.