Z budżetu UE na rozwój OZE ma trafić 10,4 mld euro, z KPO – 9,2 mld euro

Na inwestycje w nowe moce wytwórcze, związane głównie z rozwojem odnawialnych źródeł energii (OZE), opracowanie nowych technologii czy magazynowanie energii ma trafić łącznie 10,42 mld euro w perspektywie budżetowej 2021-2027, poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Z kolei w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na ten cel ma trafić 5,5 mld euro w ramach dotacji oraz 3,7 mld euro w ramach pożyczek.

„Kwestie wsparcia w ramach środków polityki spójności ale również Krajowego Planu Odbudowy są ukierunkowane na inwestycje związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii i wsparcie dla paliw kopalnych jest bardzo mocno ograniczone w perspektywie finansowej 2021-2027” – powiedziała Jarosińska-Jedynak podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw Sprawiedliwej Transformacji.

„Do tych przedsięwzięć, […] które będą finansowane ze środków europejskich należy zaliczyć przede wszystkim rozbudowę istniejących instalacji, ale również magazynowanie energii ze wszystkich rodzajów odnawianych źródeł energii, instalacje hybrydowe, infrastrukturę towarzyszącą, czyli  właśnie magazyny energii z OZE, ale również kwestie związane z finansowaniem sieci do odbioru energii oraz paliw z OZE czy też opracowywanie nowych technologii w tych właśnie obszarach” – podkreśliła.

Wiceminister poinformowała, że z poziomu krajowego te środki będą płynąć z trzech programów krajowych: Fundusze Europejskiej na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko – 6,1 mld euro na działania związane z efektywnością energetyczną, ze wsparciem produkcji energii  z OZE,  Fundusze Europejskie na rzecz Nowoczesnej Gospodarki – 800 mln euro na działania, związane OZE oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – 120 mln euro.

W  ramach programów regionalnych programów operacyjnych, zarządzanych przez marszałków województw  na działania związane z efektywnością energetyczną i OZE ma trafić 3,4 mld euro.

Z kolei w ramach KPO na działania mające na celu rozbudowę OZE ma trafić 5,5 mld euro w formie dotacji oraz 3,7 mld euro w formie pożyczek. Dofinansowywane mają być m.in. działania związane z inwestycjami w źródła ciepła, technologie wodorowe, instalacje OZE czy budowa morskich farm wiatrowych.

Źródło: ISBnews

Artykuł Z budżetu UE na rozwój OZE ma trafić 10,4 mld euro, z KPO – 9,2 mld euro pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.