Vigo Photonics przydzieliło 145 799 akcji serii F po cenie emisyjnej 430 zł

Vigo Photonics informuje o zawarciu umów objęcia łącznie 145 799 akcji zwykłych na okaziciela serii F po cenie emisyjnej 430 zł. Akcje zostały w pełni opłacone przez inwestorów wkładami pieniężnymi w łącznej kwocie 62,69 mln zł, w związku z czym zarząd podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji serii F, podała spółka.

„Warsaw Equity Management S.A., dotychczasowy największy akcjonariusz spółki, posiadający dotychczas, łącznie ze swoim podmiotem zależnym Warsaw Equity ASI sp. z o.o., 104 000 akcji spółki, dających 14,27% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu spółki, w wyniku oferty akcji serii F objął 20 800 akcji serii F” – czytamy w komunikacie.

Vigo Photonics (dawniej Vigo System) jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. W 2022 r. miała 67,9 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews

Artykuł Vigo Photonics przydzieliło 145 799 akcji serii F po cenie emisyjnej 430 zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *