TenderHut uzgodnił warunki nabycia pozostałych udziałów Brainhint

TenderHut zawarł umowę inwestycyjną ze wspólnikami Brainhint, w której uzgodnił warunki dotyczące uzyskania pełnej kontroli nad Brainhint tj. nabycia 100% udziałów wobec aktualnie posiadanych 51%, podała spółka.

„Nabycie pozostałych udziałów w Brainhint zostanie zrealizowane przez emitenta w dwóch etapach. W I etapie strony po zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego Brainhint za 2022 rok, przystąpią do działań mających na celu nabycie przez emitenta od wspólników 608 udziałów Brainhint […] Dokładna cena nabycia ww. udziałów od wspólników zostanie ustalona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Brainhint za rok 2022 i będzie uzależniona od wyników finansowych Brainhint wykazanych w tym sprawozdaniu. Strony postanowiły, iż emitent uiści cenę za ww. udziały w ten sposób, iż 50% ceny będzie płatne w formie gotówkowej, a kolejne 50% ceny będzie płatne w formie akcji zwykłych na okaziciela emitenta nowej emisji. Cena emisyjna obejmowanych akcji będzie stanowić średnią trzymiesięczną z cen zamknięcia notowań, licząc na dzień poprzedzający zatwierdzenie sprawozdania finansowego Brainhint za rok 2022, przy czym nie będzie ona mogła być niższa niż 55 zł” – czytamy w komunikacie.

W ramach etapu II strony po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Brainhint za 2023 rok, przystąpią do działań mających na celu nabycie 420 udziałów na zasadach analogicznie jak w I etapie.

Na podstawie umowy wspólnicy zobowiązali się również, iż dotychczas objęte przez nich akcje serii F1 będą ograniczone w zbywalności (lock-up) przez okres jednego roku licząc od dnia dopuszczenia akcji TenderHut do obrotu na rynku regulowany GPW tj. do dnia 10 listopada 2023 r.

Spółka Brainhint działa w obszarze outsourcingu oraz cyfryzacji i optymalizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii chmurowych, AI, RPA, blockchain.

TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, skupiająca się na oferowaniu rozwiązań outsourcingowych. Flagowym produktem spółki jest aplikacja Zonifero, upraszczająca zarządzanie biurem. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2021 r., a w listopadzie 2022 roku przeszła na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews

Artykuł TenderHut uzgodnił warunki nabycia pozostałych udziałów Brainhint pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.