Ten Square Games miało 19,06 mln zł zysku netto, 34,98 mln zł skoryg. EBITDA w III kw.

Ten Square Games odnotował 19,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 24,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,64 mln zł wobec 31,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA w III kw. br. wyniósł 25,72 mln zł wobec 34,5 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 34,98 mln zł wobec 54,85 mln zł zysku rok wcześniej.

„Skorygowana EBITDA za trzeci kwartał 2022 roku wyniosła 35 mln zł i była wyższa o 6,5 mln zł (tj. 23%) od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2022 roku. Poprawa wyniku to rezultat lepszego performancu głównych gier grupy (’Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’) oraz normalizacja bazy kosztowej” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 132,91 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 147,95 mln zł rok wcześniej.

„Główny tytuł grupy, gra 'Fishing Clash’ wygenerowała niemal 88,8 mln zł płatności, co stanowi wynik o 5% lepszy niż w II kw. 2022. Wprowadzone w grze zmiany, poprzez poprawę parametrów zachowań graczy, pozwoliły także na ponowne zwiększenie budżetów marketingowych, które to w trzecim kwartale osiągnęły poziom 18,8 mln zł. Baza użytkowników także uległa poprawie i wróciła do poziomu ok. 2,5 mln aktywnych graczy miesięcznie, co jest wynikiem zbliżonym do końcówki 2021 roku” – czytamy również.

Kolejny tytuł grupy – gra „Hunting Clash” po słabszym II kwartale również odnotowała wzrost płatności w III kwartale 2022 roku wynoszący 30% k/w. W tym samym okresie wydatki marketingowe wzrosły o niemal 24% osiągając poziom 12,7 mln zł, podano w raporcie.

Spółka dodała, że w 2022 roku do płatności grupy dokładają się także gry przejętej w lipcu 2021 roku spółki Rortos, z czego dwa główne tytuły – „Airline Commander” i „Real Flight Simulator” wygenerowały 21,7 mln zł.

„Wieloletnie gry grupy z segmentu Evergreen – 'Let’s Fish’ i 'Wild Hunt’ generują dla grupy stabilny, przewidywalny poziom płatności ok. 5 mln zł kwartalnie. Gry te są utrzymywane niewielkim zespołem produktowym, natomiast nie są już wspierane budżetami marketingowymi” – czytamy również.

Spółka zaznacza, że z powodu wojny w Ukrainie na początku marca 2022 roku grupa zablokowała dystrybucję, marketing oraz możliwość płacenia we wszystkich kluczowych grach grupy na terytorium Rosji i Białorusi.

„Udział rynku rosyjskiego (rynek białoruski jest pomijalny z perspektywy grupy) w płatnościach 2021 roku wyniósł ok. 5,3% – w tym ok. 6,5% dla gry 'Fishing Clash’ i 2,5% dla gry 'Hunting Clash’. Zamknięcie rynku miało bezpośredni wpływ na spadek płatności, ale także pośredni efekt na aktywność graczy wewnątrz tzw. klanów. Wykluczenie rosyjskich użytkowników spowodowało rotacje graczy wewnątrz klanów i tymczasowe zaburzenie ich zaangażowania w grę (np. dobre klany z dużym udziałem rosyjskich graczy automatycznie bardzo osłabiły się w rankingach, demotywując pozostałych graczy do rozgrywki)” –  napisano też w raporcie.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 59,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 110,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 407,39 mln zł w porównaniu z 486,95 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I-III kw. br. wyniósł 87,49 mln zł wobec 134,79 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 105,56 mln zł wobec 166,82 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 60,91 mln zł wobec 112,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. Posiada studia we Wrocławiu, Warszawie, Berlinie i Bukareszcie, a także studio zależne Rortos w Weronie. Ma również pakiet mniejszościowy w krakowskim studio Gamesture. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Ten Square Games miało 19,06 mln zł zysku netto, 34,98 mln zł skoryg. EBITDA w III kw. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.