Senat wprowadził poprawki do regulacji dot. Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, które m.in. regulują zasady blokowania środków także na kontach w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Nowelizacja zakłada powołanie Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) jako jednostki policji, odpowiedzialnej za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości.  

Za nowelą wraz z przyjętymi poprawkami, z których część miała charakter precyzujący i porządkujący głosowało 98 senatorów.

Nowelizacja w wersji przyjętej przez Sejm określała zasady wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku bankowego z pominięciem SKOK-ów.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) w związku z powołaniem nowej służby, w policji przybędzie docelowo 1 800 etatów. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w Internecie. Nową jednostką kierować ma komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podległy komendantowi głównemu policji.

Zgodnie z nowelizacją, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie odpowiadać za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości.

Funkcjonariusze CBZC będą mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o policji. Przy naborze do służby będą brane po uwagę w szczególności wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tej dziedziny.

Zgodnie z regulacją, funkcjonariusze będą mieć przyznane świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), łącznie na realizację projektowanych zmian budżet państwa przeznaczy 4,43 mld zł, co oznacza dodatkowe nakłady w sektorze finansów publicznych.

Źródło: ISBnews

Artykuł Senat wprowadził poprawki do regulacji dot. Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.