Sejm znowelizował ustawę o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera

Sejm znowelizował ustawę o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera, zakładającą wprowadzenie możliwości rozłożenia w czasie nakładanych na przewoźników kar finansowych za naruszenie obowiązków w związku z przekazywaniem takich danych. Nowelę poparło 223 posłów, przeciw było 213, a 6 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja wprowadza możliwość rozłożenia w czasie nakładania na przewoźników lotniczych administracyjnych kar finansowych za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Ograniczone mają zostać także istniejące w tym zakresie obowiązki administracyjne.

Zgodnie z nowelizacją okresy przedawnienia będą ustalane w oparciu o przepisy, które będą obowiązywały w dniu przedawnienia. Rozwiązanie to ma zabezpieczyć prawidłowy tok postępowań, szczególnie w przypadku spraw skomplikowanych oraz rozłożyć w czasie obciążenia finansowe wynikające z nakładania administracyjnych kar pieniężnych na przewoźników lotniczych, którzy dopuścili się znacznej liczby naruszeń.

Wprowadzono możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych nie tylko przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, ale także przez komendanta oddziału Straży Granicznej. Rozwiązanie to ma uelastycznić, w ramach Straży Granicznej, wykonywanie zadań w tym zakresie.

Jednocześnie możliwe będzie objęcie jednym postępowaniem więcej niż jednego naruszenia i wydania jednej decyzji w odniesieniu do wielu naruszeń. Zmiana ta ma usprawnić prowadzenie postępowań wobec tego samego przewoźnika. Prowadzenie w takich przypadkach postępowania administracyjnego obejmującego wiele naruszeń ma ograniczyć koszty oraz przyspieszyć i uprościć postępowanie.

Od wejścia w życie ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera czyli od maja 2018 r. zidentyfikowano ponad 109 tys. lotów, w przypadku których przewoźnicy nie wykonali obowiązku przekazania danych, dotyczących przelotu pasażera, do Straży Granicznej.

Nowela ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: ISBnews

Artykuł Sejm znowelizował ustawę o przetwarzaniu danych, dotyczących przelotu pasażera pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.