Sejm odrzucił senackie veto do noweli dot. budowy domów do 70 m2

Sejm odrzucił senackie veto do nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 267 posłów, przeciw było 178, 1 wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy budynków do 70 m2 inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Nowela określa maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni. Wprowadza także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Zakłada, że na jeden budynek ma przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa oddziaływałaby na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przepisy nowelizacji dopuszczają także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

Źródło: ISBnews

Artykuł Sejm odrzucił senackie veto do noweli dot. budowy domów do 70 m2 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.