RPP obniży stopy proc. do 4,5% do poł. 2024

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniży stopy procentowe do 4,5% do poł. 2024 r. i przejdzie w tryb „wait and see”, prognozują ekonomiści PKO Banku Polskiego. Analitycy przewidują, że w tym tygodniu Rada obniży stopy procentowe o 25 pb z ryzykiem ruchu o 50 pb i o 25 pb w listopadzie.

„Mimo mocnego ożywienia konsumpcji realnie, wzrost PKB do końca przyszłego roku, przynajmniej do III kw. nie będzie przekraczać potencjalnego wzrostu, więc luka popytowa będzie pozostawać ujemna, tj. będzie się powiększać do III kw. 2024 r. i to będzie sprzyjać ograniczeniu fundamentalnej presji inflacyjnej. Prognozujemy, że inflacja CPI i bazowa będą w najbliższych kwartałach wyraźnie się obniżać. Ten proces będzie następował w największej skali do wiosny – tj. do kwietnia/maja w przypadku inflacji bazowej, marca/kwietnia w przypadku inflacji CPI i w dalszej części roku spodziewamy się ustabilizowania wskaźnika CPI. Przy takim zachowaniu gospodarki i procesów inflacyjnych naszym zdaniem istnieje przestrzeń do dalszego dostosowania nominalnych stóp procentowych NBP. Przy czym zakładamy, że realne stopy procentowe będą utrzymywać się względnie stabilnie w okolicy 0%, czy nieco powyżej. Nominalne stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 5,5% na koniec tego roku i 4,5% do końca przyszłego roku, a tak naprawdę do połowy 2024 r. – czyli w tym okresie, w którym będziemy widzieć największe postępy w procesie dezinflacji. Później polityka pieniężna naszym zdaniem wejdzie w tryb 'wait and see’” – powiedział główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak podczas konferencji prasowej.

Analitycy banku prognozują, że ze względu na silną reakcję rynkową we wrześniu po wysokiej obniżce stóp procentowych o 75 pb, gwałtownym osłabieniu złotego, wystromieniu krajowej krzywej dochodowości, przy większym spadku rentowności na krótkim końcu, dalsze kroki w polityce pieniężnej będą bardziej ostrożne.

„Postępująca na początku 2024 dezinflacja umożliwi RPP obniżenie stóp o kolejne 100 bp w pierwszej połowie przyszłego roku. W porównaniu z poprzednią edycją Kwartalnika nasza prognoza na 2023 jest niższa o 100 pb (głównie ze względu na bardziej dynamiczny początek cyklu obniżek), a na 2024 o 50pb. Szybki spadek nominalnych stóp procentowych w połączeniu z hamowaniem dezinflacji w 2024 sprawi, że realna stopa procentowa ex ante w najbliższym czasie może się obniżyć. Dlatego naszym zdaniem RPP powinna w swoich decyzjach zachowywać ostrożność i dużą wrażliwość na sytuację na rynkach finansowych oraz w otoczeniu zewnętrznym gospodarki” – czytamy dalej.

Główne czynniki niepewności dla prognozy stóp procentowych to: (1) kształt funkcji reakcji RPP; (2) tempo dezinflacji i rozwiązania regulacyjne wpływające na zmiany cen; (3) uporczywość inflacji bazowej w Polsce; (4) restrykcyjność polityki Fed i EBC; (5) kształtowanie się kursu PLN; (5) szoki na rynku surowców energetycznych, wymieniono.

RPP we wrześniu obniżyła stopy procentowe o 75 pb w przypadku stopy referencyjnej do 6% wobec oczekiwań rynkowych obniżki o 25 pb.

Źródło: ISBnews

Artykuł RPP obniży stopy proc. do 4,5% do poł. 2024 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *