Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii L1 o wartości nominalnej do 20 mln zł

Zarząd Kredyt Inkaso podjął uchwałę o emisji do 200 000 sztuk 4-letnich niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii L1, o wartości nominalnej 100 zł każda obligacja oraz łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Zapisy na obligacje będą przyjmowane w dniach od 12 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r.

„Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,7 punktów procentowych w skali roku. Termin zapadalności wynosić będzie 4 lata od daty przydziału obligacji” – czytamy w komunikacie.

Oferta zostanie przeprowadzona w ramach publicznego programu emisji obligacji spółki do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150 mln zł, objętego prospektem podstawowym, zatwierdzonym 26 sierpnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Grupa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.

Źródło: ISBnews

Artykuł Kredyt Inkaso wyemituje obligacje serii L1 o wartości nominalnej do 20 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.