KNF rozszerzyła licencję maklerską Banku Handlowego

Bank Handlowy otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), udzielającą mu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, podał bank. Licencja będzie stanowiła podstawę do połączenia działalności maklerskiej prowadzonej obecnie przez Dom Maklerski Banku Handlowego oraz świadczonej przez bank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

Działalność maklerska ma być prowadzona w zakresie:
– wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
– nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
– doradztwa inwestycyjnego,
– oferowania instrumentów finansowych,
– świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o gwarancję emisji lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
– przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych,
– doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
– doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
– wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w art.69 ust.2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
– sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
– świadczenia usług dodatkowych związanych z umową o gwarancję emisji, wymieniono w komunikacie.

„Licencja będzie stanowiła podstawę do połączenia działalności maklerskiej prowadzonej obecnie przez spółkę zależną banku – Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz świadczonej przez bank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, wprowadzając tym samym istotną zmianę w zakresie usług świadczonych klientom bezpośrednio przez bank” – czytamy dalej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 60,9 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł KNF rozszerzyła licencję maklerską Banku Handlowego pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.