Grupa OEX podsumowuje wyniki za I półrocze 2018

Grupa w pierwszym półroczu osiągnęła wzrost przychodów o 12 procent przy niższych wynikach, którym towarzyszyła jednak znacząca poprawa przepływów z działalności operacyjnej. Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostał na poziomie poniżej 2,0 pomimo…

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *