Deficyt w 2017 roku najniższy od 1995 r., ale nie dostatecznie niski

Według opublikowanego dzisiaj komunikatu Ministerstwa Finansów, obliczony przez Główny Urz±d Statystyczny, według metodologii Eurostatu, deficyt całego sektora finansów publicznych (rząd centralny, samorządy oraz fundusze) wyniósł w ubiegłym …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *