Ciech miał 57,39 mln zł zysku netto, 216,93 mln zł znorm. zysku EBITDA w I kw. 2023

Ciech odnotował 57,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 104,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 97,17 mln zł wobec 131,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 217,37 mln zł wobec 229,17 mln zł zysku rok wcześniej, zaś znormalizowany zysk EBITDA – odpowiednio: 216,93 mln zł wobec 229,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 730,22 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1 242,56 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów w I kw. br. r/r wynikał m.in. z wysokiej sprzedaż produktów sodowych, wyższej sprzedaży energii, wyższej sprzedaży produktów krzemianowych, wskazała spółka.

„Działalność Grupy Ciech w ciągu pierwszego kwartału 2023 roku koncentrowała się na czterech segmentach branżowych: Sodowym, Agro, Pianki, Krzemianach. Na segmenty te przypada łącznie ponad 90% przychodów ze sprzedaży Grupy. Struktura przychodów w podziale na segmenty nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku 2022. Niezmiennie największy udział w przychodach stanowiła sprzedaż produktów Segmentu Sodowego tj. 78,8%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 67,96 mln zł wobec 50,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 5,42 mld zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Ciech miał 57,39 mln zł zysku netto, 216,93 mln zł znorm. zysku EBITDA w I kw. 2023 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *