Boryszew miał 42,52 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021

Boryszew odnotował 42,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 113,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. br. wyniósł 40,85 mln zł wobec 116,5 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 58,54 mln zł wobec 103,64 mln zł straty rok wcześniej.

„Wynik EBITDA Grupy Boryszew w trzecim kwartale wyniósł 102 mln zł i utrzymał się na identycznym poziomie jak w analogicznym okresie w roku ubiegłym” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 599,83 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 1 406,85 mln zł rok wcześniej.

„Przychody grupy wyniosły 1,6 mld zł i były o 37% wyższe niż w trzecim kwartale 2020 roku (w warunkach porównywalnych bez Impexmetal S.A. Aluminium Konin)” – czytamy dalej w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 89,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 113,49 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 656,58 mln zł w porównaniu z 4 211,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. br. wyniósł 84,66 mln zł wobec 115,1 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 290,4 mln zł wobec 117,46 mln zł rok wcześniej.

„Silnikiem napędowym grupy w trzecim kwartale był zdecydowanie Segment Metale, natomiast mierzyliśmy się i nadal mierzymy z wyzwaniami w Segmencie Motoryzacja. Grupa kolejny raz pokazała jak istotna jest dywersyfikacja produkcji. Podział na Segmenty jest naszą przewagą konkurencyjną i powoduje, że jesteśmy zdecydowanie bardziej odporni na kryzys niż nasza konkurencja operująca wyłącznie w jednej branży” – skomentował prezes powiedział Wojciech Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2021 r. przychody Segmentu Motoryzacja wyniosły 1 226,9 mln zł wobec 1 138,4 mln zł rok wcześniej, Segmentu Metale – odpowiednio: 3 115,9 mln zł wobec 2 885,6 mln zł, a Segmentu Chemia – 208,5 mln zł wobec 152,6 mln zł.

„Spadek wolumenów Segmentu Metale nastąpił głównie z powodu braku ujęcia w sprawozdaniu sprzedanego w czwartym kwartale 2020 roku Impexmetal S.A. Przychody r/r są na wyższym poziomie i wynika to głównie ze wzrostu cen metali” – napisano w raporcie.

Wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacja wynikał ze wzrostu sprzedaży części, który był spowodowany stopniowym polepszaniem się sytuacji na rynku motoryzacji, podano także.

„Segment Chemia odnotował wyższe przychody do analogicznego okresu poprzedniego roku przy wyższych wolumenach sprzedaży. Jest to wynik ograniczenia w pierwszych 3 kwartałach 2020 roku produkcji w spółkach w związku z pandemią COVID-19. Wzrost wolumenów w Segmencie Chemia dotyczył większości spółek i wyniósł 18,8% (5,3 tys. ton)” – czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2021 roku zadłużenie netto grupy kapitałowej Boryszew wyniosło 883,7 mln zł i było wyższe o 11,6 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. Wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) po trzech kwartałach 2021 wyniósł 2,4x i spadł w porównaniu do grudnia 2020 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 13,74 mln zł wobec 48,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Boryszew miał 42,52 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.