BCC: należy respektować zasadę niewprowadzania zmian w przepisach o podatku dochodowym w trakcie roku podatkowego

Business Centre Club przekazał uwagi do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.