Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje stanowiące 11,27% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 9,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o łącznej wartości nominalnej 5,2 mln zł, podał Altus. 

„Spółka przekazuje następujące informacje uzyskane w dniu 16 marca 2020 r. od podmiotu pośredniczącego w przeprowadzeniu i rozliczeniu oferty skupu akcji własnych przez spółkę (Millennium Dom Maklerski S.A.), dotyczące podsumowania realizacji oferty skupu akcji własnych:

  • Liczba akcji na okaziciela spółki objętych ofertami sprzedaży 36 394 140
  • Liczba akcji imiennych spółki objętych ofertami sprzedaży 7 500 000
  • Suma akcji spółki objętych ofertami sprzedaży 43 894 140
  • Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000
  • Liczba akcji spółki nabyta w ramach skupu 5 200 000
  • Stopa alokacji 11,85%” – czytamy w komunikacie. 

Przedmiotowe akcje zostały nabyte po jednolitej cenie 10 złotych za jedną akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5 200 000 złotych. Nabyte akcje własne stanowią 11,27% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniają do 9,70% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, podano także. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj. przed zakończeniem skupu akcji, spółka nie posiadała akcji własnych, podsumowano. 

5 marca Altus TFI ogłosiło ofertę skupu do 5,2 mln akcji własnych w celu umorzenia w cenie 10 zł za akcję. Przyjmowanie ofert sprzedaży nastąpiło w dniach 9-12 marca br.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.