Wszystkie kluby za dodatkowym 14. świadczeniem emerytalno-rentowym

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się wprowadzeniem dodatkowego, 14. świadczenia emerytalno-rentowego w wysokości najniższej emerytury dla osób, których emerytura nie przekracza 2,9 tys. zł. W trakcie drugiego czytania do projektu zgłoszono poprawki, dlatego został odesłany do sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wypłatę w IV kwartale 2021 r. kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (obok tzw. 13. emerytury, która ma być wypłacana w II kwartale 2021 r.).

Świadczenie zostałoby wypłacone dla ok. 9,1 mln świadczeniobiorców (ok. 93,7% pobierających emerytury bądź renty).

„Zastosowaliśmy taki mechanizm, przyjmując 120% środków najniższej emerytury i w tym przypadku 7,9 mln osób […] otrzyma pełną dopłatę, czyli kwotę najniższej emerytury. Po przyjęciu waloryzacji to będzie kwota co najmniej 1 250 zł. Około 1,2 mln osób skorzysta z tego mechanizmu złotówka za złotówkę, czyli jeżeli przekroczy emerytura kwotę 2,9 tys. zł, to ten mechanizm zadziała, i około 500 tys. osób o najwyższych dochodach, o najwyższych emeryturach będzie z tego programu wyłączone” – powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed podczas sejmowej debaty.

Zaznaczył, że osoby w wyższych emeryturach skorzystają natomiast z wyższego poziomu waloryzacji, bo waloryzacja w tym przypadku dotyka ich procentowa, jak również korzystają z 13. emerytury.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości:

 • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. –
  dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem
  odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł,
 • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r.,
  pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia
  podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą
  2,9 tys. zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – dla osób,
  których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń,
  potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Środki na wypłatę 14.emerytury mają pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. Na ten cel przeznaczono 10,6 mld zł.

Źródło: ISBnews

Artykuł Wszystkie kluby za dodatkowym 14. świadczeniem emerytalno-rentowym pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *