Zysk PEM rośnie o 20% w I półroczu 2017

Grupa Private Equity Managers ogłosiła wyniki za I półrocze 2017 r. Wzrost przychodów z tytułu opłaty stałej wyniósł 7% (r/r), a zysk netto – 7,6 mln zł. Spółka po raz kolejny wypłaci dywidendę przy stopie dywidendy powyżej 5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.