Zysk netto banków wzrósł o 58,1% r/r do 1,77 mld zł w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 1,77 mld zł w okresie styczeń-luty 2020 r. i zwiększył się o 58,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie dwóch miesięcy br. wyniosły 11,16 mld zł (wzrost o 4,8% r/r), zaś koszty odsetkowe – 2,67 mld zł (spadek o 0,5% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 11,2% r/r do 3,04 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 11,9% r/r do 0,74 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-lutym br. zmniejszyły się o 1% r/r do 7,02 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 1,32 mld zł w okresie styczeń-luty br. (spadek o 1,3% r/r), podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews

Artykuł Zysk netto banków wzrósł o 58,1% r/r do 1,77 mld zł w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.