Zmiany w składzie Zarządu Banku Pekao S.A.

Odwołanie Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Banku odwołała Pana Luigi Lovaglio z funkcji Prezesa Zarządu Banku oraz ze …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *