XTB miało wstępnie 49,96 mln zł zysku netto w IV kw. 2022

XTB odnotowało 49,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 68,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Zysk operacyjny wyniósł wstępnie 58,51 mln zł wobec 82,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 216,75 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 183,57 mln zł rok wcześniej.

„W samym IV kwartale 2022 r., który charakteryzował się zauważalnie niższą zmiennością na rynkach finansowych i towarowych względem poprzedzających kwartałów, zwłaszcza pod kątem występowania długich i wyraźnych trendów, przychody wzrosły o 18,1% r/r, tj. o 33,2 mln zł z 183,6 mln zł do 216,7 mln zł. Na zmianę tę wpływ miały: niższa rentowność jednostkowa lota – spadek o 45 zł (z 171 zł na 126 zł); wyższy obrót klientów instrumentami finansowymi wyrażony liczbą zawartych transakcji w lotach – wzrost o 646,8 tys. lotów (z 1 073,5 tys. do 1 720,4 tys. lotów)” – czytamy w komunkacie.

XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W 2022 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 196 864 nowych klientów wobec 189 187 rok wcześniej, co daje wzrost o 4,1%. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 190 452 do 258 799,
tj. o 35,9% r/r, podano także.

„Ambicją zarządu w 2023 r. jest pozyskiwanie średnio co najmniej 40-60 tys. nowych klientów kwartalnie. W styczniu 2023 r. grupa pozyskała łącznie 42,3 tys. nowych klientów” – czytamy dalej.

Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że w 2022 r. prym wiodły CFD oparte na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych sięgnął 46,4% wobec 32,8% rok wcześniej. To konsekwencja dużej dochodowości na instrumentach CFD opartych o amerykański indeks US 100, niemiecki indeks akcji DAX (DE30) czy też amerykański indeks US 500. Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów w 2022 r. wyniósł 33,8% (2021: 49,3%). To konsekwencja m.in. wysokiej rentowności na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny gazu ziemnego, złota oraz ropy naftowej. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 17,0% wszystkich przychodów, wobec 12,5% rok wcześniej, gdzie najbardziej dochodowymi instrumentami finansowymi w tej klasie były oparte o parę walutową EURUSD oraz GBPUSD, wymieniono.

W całym 2022 r. spółka miała wg wstępnych danych 765,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 237,83 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej razem w wysokości 1 444,25 mln zł w porównaniu z 625,6 mln zł rok wcześniej.

„W 2022 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów z 625,6 mln zł do 1 444,2 mln zł, tj. o 130,9% r/r. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były wysoka zmienność na rynkach finansowych i towarowych oraz stale rosnąca liczba aktywnych klientów (wzrost o 35,9% r/r), połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (wzrost o 55,1% r/r). W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 6 365,6 tys. lotów (2021: 4 104,6 tys. lotów), a rentowność na lota osiągnęła wartość 227 zł (2021: 152 zł)” – czytamy dalej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł XTB miało wstępnie 49,96 mln zł zysku netto w IV kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.