X-Trade Brokers miał wstępnie 68,94 mln zł zysku netto w IV kw. 2021

X-Trade Brokers (XTB) odnotował 68,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2021 r. wobec 40,23 zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zysk operacyjny wyniósł 82,89 mln zł wobec 56,35 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej razem sięgnęły 183,57 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 139,96 mln zł rok wcześniej.

W całym 2021 r. spółka miała wstępnie 238,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 402,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej (razem) w wysokości 625,6 mln zł w porównaniu z 797,75 mln zł rok wcześniej.

„W 2021 r. przychody XTB spadły o 21,6% r/r, z 797,8 mln zł do 625,6 mln zł. Do spadku tego przyczyniła się niższa o 99 zł rentowność jednostkowa lota, wynosząca 152 zł (2020 r.: 251 zł). Spadek ten to głównie zasługa efektu tzw. wysokiej bazy z I półrocza 2020 r. kiedy to na rynkach panowała ponadprzeciętna zmienność spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19. Sam wolumen obrotu klientów liczony w lotach był bowiem wyższy o 29,3% r/r” – czytamy w komunikacie.

Na wzrost przychodów r/r w IV kw. wpływ miały: (1) wyższy obrót klientów instrumentami finansowymi wyrażony liczbą zawartych transakcji w lotach – wzrost o 272 613 lotów (z 800 935 do 1 073 549 lotów); (2) nieco niższa rentowność jednostkowa lota – spadek o 4 zł (z 175 zł na 171 zł).

„XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. Stanowi on klucz do wysokości powtarzalnych wyników w przyszłości. W 2021 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 189 187 nowych klientów wobec 112 025 rok wcześniej, co daje wzrost o 68,9%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 107 287 do 190 452, tj. o 77,5% r/r” – czytamy dalej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

Źródło: DM BOŚ / Adam Stańczak

Artykuł X-Trade Brokers miał wstępnie 68,94 mln zł zysku netto w IV kw. 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.