Wynagrodzenia rosną coraz mocniej

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w marcu 4577,9 zł, było więc o prawie 273 zł wyższe niż miesiąc wcześniej i o 226,45 zł wyższe niż w marcu ubiegłego roku. Wzrost w porównaniu do marca 2016 r….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *