Współczynnik Tier 1 Getin Noble Banku obniżył się do poziomu ok. 5,8%

Wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 Getin Noble Banku w ujęciu jednostkowym obniżyła się do poziomu ok. 5,8% według stanu na 11 października br., tj. o ok. 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego w Rozporządzeniu CRR, w związku m.in. z wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego, podał bank. 

„(…) w związku z notowaną od dłuższego czasu wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez bank skarbowych papierów wartościowych, według szacunków przeprowadzonych na dzień 11 października 2021 r., wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 (na poziomie jednostkowym) obniżyła się do poziomu ok. 5,8 % tj. o ok. 0,2 pkt proc. poniżej progu określonego w art. 92 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia CRR” – czytamy w komunikacie. 

Jak podkreślono, obniżenie się poziomu współczynnika kapitałowego Tier 1 spowodowane zostało przez wskazane powyżej czynniki zewnętrzne i było niezależne od prowadzonej działalności operacyjnej.

„Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych” – czytamy także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Współczynnik Tier 1 Getin Noble Banku obniżył się do poziomu ok. 5,8% pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.