W interesie publicznym jest zmniejszanie obciążeń publicznoprawnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa

Na podpis prezydenta czeka projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Business Centre Club stoi na stanowisku, iż w interesie publicznym jest dostosowanie kwestii opodatkowania..

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.