Uwagi BCC do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

W opiniach Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC wielokrotnie wskazywaliśmy na potrzebę podniesienia rangi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w zintegrowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce. Propozycje przedstawione w projekcie, w tym m.in. zwiększenia…l

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *