Tower Investments rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

Zarząd Tower Investments podjął uchwałę o zamiarze rekomendowania wyłączenia w całości zysku za 2019 rok od podziału, tj. o niewypłacaniu dywidendy za rok 2019 i utworzeniu kapitału rezerwowego, podała spółka.

„Zarząd Tower Investments podjął uchwałę o zamiarze przedłożenia radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku zarządu o podziale zysku netto Tower Investments zawierającego rekomendację o wyłączeniu w całości zysku za 2019 rok od podziału, tj. niewypłacania dywidendy za rok 2019, i utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 50% jednostkowego zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2019 z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłości” – czytamy w komunikacie.

W związku z ryzykami, które niesie ze sobą kryzys epidemiczny i spodziewanymi perturbacjami gospodarczymi mogącymi mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie spółki i jej sytuację finansową, zarząd będzie rekomendował pozostawienie środków w spółce, na wypadek istotnego pogorszenia się otoczenia gospodarczego wokół spółki, podano dalej.

„W przypadku, gdy sytuacja ulegnie stabilizacji i nie dojdzie do istotnych przesunięć w realizacji projektów, zarząd za zgodą rady nadzorczej, podejmie prawnie dopuszczalne środki mające na celu wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy z ww. kapitału rezerwowego, względnie jeżeli będą spełnione stosowne przesłanki, do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.” – czytamy także.

W ubiegłym roku akcjonariusze Tower Investments zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł brutto na akcję. 

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.