TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM złożyło wniosek do Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad EGB
Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem
Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 10 marca br., sprawa jest w toku.

„Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
(TFI BDM), zarządzania funduszem inwestycyjnym EGB Wierzytelności 2
Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym,
na podstawie umowy z dnia 27 lutego 2020 roku o przejęcie zarządzania
EGB Wierzytelności 2 NSFIZ, zawartej pomiędzy TFI BDM a BNP Paribas Bank
Polska z siedzibą w Warszawie, pełniącą funkcję depozytariusza tego
funduszu” -czytamy w komunikacie.

Fundusz był zarządzany przez Altus Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych, któremu decyzją z 4 lutego 2020 roku Komisja Nadzoru
Finansowego (KNF) cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności
polegającej na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Na
podstawie art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję podmiotu
reprezentującego fundusz przejął depozytariusz, który powinien w
terminie trzech miesięcy od dnia wydania ww. decyzji przekazać innemu
towarzystwu funduszy inwestycyjnych zarządzanie funduszami, czytamy
dalej.

W połowie lutego br. Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru
Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na
spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w
postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych
bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy
inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku
głównym GPW.

Źródło: ISBnews

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *