Tauron miał szacunkowo 272 mln zł straty netto, 396 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022

Tauron Polska Energia odnotował 272 mln zł skonsolidowanej straty netto przy 8 311 mln zł przychodów w II kw. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBIT wyniosła w tym czasie 252 mln zł, zaś zysk EBITDA sięgnął 396 mln zł.

„Emitent wskazuje, iż w trakcie szacowania wstępnych wyników Grupy Tauron zidentyfikował potrzebę zawiązania – w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta za I półrocze 2022 r. – rezerwy na umowy rodzące obciążenia w segmencie Wytwarzanie w wysokości oszacowanej w dniu dzisiejszym na 943 mln zł” – czytamy w komunikacie.

W II kw. 2022 r. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 845 mln zł, segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 110 mln zł, segmentu Wytwarzanie: -925 mln zł, segmentu Sprzedaż: 144 mln zł, segmentu Wydobycie: 207 mln zł, podano w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne w II kw. br. wyniosły 871 mln zł.

W całej I poł. 2022 r. Grupa Tauron odnotowała 629 mln zł zysku netto i 1161 mln zł zysku EBIT przy 18 124 mln zł przychodów.

” EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 351 mln zł,
w tym:
– EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 709 mln zł
– EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 296 mln zł
– EBITDA segmentu Wytwarzanie: (30) mln zł
– EBITDA segmentu Sprzedaż: 41 mln zł
– EBITDA segmentu Wydobycie: 324 mln zł” – napisano w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne w I pół. br. wyniosły 1 481 mln zł.

Dług netto na 30 czerwca 2022 r.: 10 262 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 czerwca 2022 r.: 2,9x , podano także.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2022 r., którego publikację zaplanowano na 7 września 2022 r., podkreślono.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews

Artykuł Tauron miał szacunkowo 272 mln zł straty netto, 396 mln zł zysku EBITDA w II kw. 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.