Tauron miał szacunkowo 102 mln zł zysku netto, 787 mln zł zysku EBITDA w III kw.

Tauron Polska Energia odnotował 102 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 5 990 mln zł przychodów, podała spółka w III kw. 2021 r., prezentując szacunkowe dane. Wynik EBIT wyniósł w tym czasie 279 mln zł, zaś EBITDA sięgnęła 787 mln zł.

W III kw. br. EBITDA segmentu Dystrybucja wyniosła 732 mln zł, segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 83 mln zł, segmentu Wytwarzanie: 310 mln zł, segmentu Sprzedaż: -260 mln zł, segmentu Wydobycie: -129 mln zł, podano w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne w III kw. br. wyniosły 676 mln zł.

„Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 9 miesięcy 2021 r.

Przychody ze sprzedaży: 17 856 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 705 mln zł, w tym:

– EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 251 mln zł

– EBITDA segmentu Odnawialne Źródła Energii (OZE): 250 mln zł

– EBITDA segmentu Wytwarzanie: 1 318 mln zł

– EBITDA segmentu Sprzedaż: (23) mln zł

– EBITDA segmentu Wydobycie: (174) mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 010 mln zł

Ujemne różnice kursowe głównie od zadłużenia denominowanego w euro: (13) mln zł

Zysk brutto: 773 mln zł

Zysk netto: 484 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne w okresie 3 kwartałów br. wyniosły 1 963 mln zł. Dług netto na 30 września 2021 r. sięgnął 8 905 mln zł, zaś wskaźnik dług netto/ EBITDA – 1,97x, podano także.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2021 r., którego publikację zaplanowano na 17 listopada 2021 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Źródło: ISBnews

Artykuł Tauron miał szacunkowo 102 mln zł zysku netto, 787 mln zł zysku EBITDA w III kw. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *