Tarczyński: Koszty usuwania skutków pożaru z 20 X wyniosą szacunkowo 60 mln zł

Tarczyński oszacował, że koszty usuwania skutków pożaru z 20 października i nakłady związane z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniosą ok. 60 mln zł, podała spółka.

„Spółka szacuje, iż wartość jej majątku objętego ww. zdarzeniem wyniosła ok. 101 mln zł, a szacowana skala odpisów wartości majątku zniszczonego lub wymagającego naprawy to ok. 51,5 mln zł. Według szacunków spółki, wartość kosztów usuwania skutków pożaru i nakładów związanych z odtworzeniem zniszczonego majątku wyniesie ok. 60 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśla, że skutki pożaru, z uwagi na szkody wyrządzone głównie na nowo budowanych liniach produkcyjnych, nie wpływają istotnie na prowadzoną działalność i bieżące wyniki finansowe.

’W celu minimalizacji negatywnego wpływu spółka podjęła decyzję o uruchomieniu części produkcji w innej hali zakładu, gdzie szacuje się, że wielkość produkcji w okresie do ponownego uruchomienia zniszczonej linii produkcyjnej zaspokoi potrzeby klientów i plany sprzedażowe” – czytamy również.

Tarczyński podkreśla też, że zniszczone mienie było objęte ubezpieczeniem (tzw. ubezpieczenie od wszystkich ryzyk oraz utraty zysku – Business Interruption).

„Wartość szacowanych strat oraz kosztów odtworzenia może ulec zmianie, w szczególności wartość strat z tytułu utraty przychodów i zysku objęta ubezpieczeniem utraty zysku, będzie szacowana i rozliczana na bieżąco, po zamknięciu miesięcznych okresów sprawozdawczych objętych polisą. Ubezpieczenie od utraty zysku obejmuje okres do 12 miesięcy od daty zdarzenia” – czytamy.

Do pożaru doszło 20 października. Objął on swoim zasięgiem jedną z nowo wybudowanych hal produkcyjnych zakładu spółki położonego w Ujeźdźcu Małym. Zniszczeniu uległa część nowych hal produkcyjno-magazynowych wraz z dwiema nowymi liniami produkcyjnymi, z których jedna z nich uległa całkowitemu zniszczeniu, co będzie się wiązało z jej odbudową, która może potrwać do końca 2023 roku, podała spółka.

Tarczyński jest producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Tarczyński: Koszty usuwania skutków pożaru z 20 X wyniosą szacunkowo 60 mln zł pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.