Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych wyniosła ponad 10 mld zł w 2021

Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych wyniosła ponad 10 mld zł w 2021 r. wobec sprzedaży netto na poziomie 3,6 mld zł rok wcześniej, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA).

Cały rok 2021 dla funduszy inwestycyjnych był bardzo udany. Mimo ujemnej sprzedaży w grudniu (-1,1 mld zł) bilans roku wyniósł ponad +10 mld zł. Dla porównania na koniec 2020 r było to +3,6 mld zł. Wartość aktywów netto funduszy raportujących do IZFiA również jest wysoka i na koniec 2021 r. wynosi 302 mld zł, podano. 

„Drugi rok pandemii przyniósł wiele zmian i dalszej niepewności. Pojawiały się kolejne odmiany wirusa, inflacja najwyższa od wielu lat, rosnące stopy procentowe, wzrosty na giełdzie, ale trudny czas dla funduszy dłużnych – wszystko to miało duży wpływ na zainteresowanie funduszami. Mobilizacja towarzystw i dystrybutorów przyniosła jednak spodziewane efekty i bilans napływów i umorzeń był wyższy niż w roku poprzednim. W ciągu dwunastu miesięcy 2021 roku sprzedano funduszy za kwotę 10 mld zł” – skomentowała prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz, cytowana w komunikacie. 

Jak wskazała, w tym roku nadal aktualne będzie wyzwanie polegające na przekonaniu inwestorów, że poza funduszami obligacyjnymi, rynek oferuje wiele innych rozwiązań mogących przynosić bardzo dobre stopy zwrotu. 

W grudniu dodatnie saldo sprzedaży miały fundusze akcyjne (352 mln zł) oraz zdefiniowanej daty (523 mln zł). Największy odpływ nastąpił w grupie funduszy dłużnych krótkoterminowych (836 mln zł).

Źródło: ISBnews

Artykuł Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych wyniosła ponad 10 mld zł w 2021 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.