Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 94,5 mln zł w IV kw.

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 94,5 mln zł w IV kwartale br., tj. o 1% więcej w skali roku, podała spółka. W całym 2021 r. spłaty sięgnęły 398,7 mln zł (wzrost o 9% r/r). Grupa Best nabyła w IV kw. portfele wierzytelności o wartości nominalnej 662,4 mln zł za kwotę 146,5 mln zł (wobec odpowiednio: 53,3 mln zł za 7,5 mln zł rok wcześniej).

Łącznie wartość nominalna portfeli nabytych w całym 2021 r. wyniosła 704,6 mln zł (koszt ich nabycia: 156,7 mln zł) wobec 75,3 mln zł rok wcześniej (koszt nabycia: 10,1 mln zł), podano.

„W czwartym kwartale 2021 r. utrzymaliśmy wysoki poziom spłat z zarządzanych portfeli: po raz kolejny przekroczyły one 94 mln zł, z czego ponad 83 mln zł przypadło na GK Best, proporcjonalnie do naszego udziału w poszczególnych funduszach sekurytyzacyjnych, za pośrednictwem których inwestujemy w portfele wierzytelności nieregularnych. W całym ubiegłym roku łączne spłaty sięgnęły blisko 399 mln zł, z czego ponad 351 mln zł to kwota należna GK Best, co oznacza wzrost o odpowiednio 9% i 7% w porównaniu z 2020 r. Biorąc pod uwagę niewielkie inwestycje w nowe portfele w poprzedzających okresach, świadczy to o rosnącej efektywności naszych działań windykacyjnych” – skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, po okresie ograniczonych inwestycji w nowe portfele, w czwartym kwartale minionego roku Best powrócił do zakupów na rynku wierzytelności, podkreślił prezes.

„Tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy na zakup nowych portfeli przeznaczyliśmy ponad 146 mln zł, a w całym ubiegłym roku prawie 157 mln zł. To więcej niż nasze łączne nakłady na inwestycje zrealizowane w latach 2018-2020, kiedy wyniosły one w sumie około 122 mln zł. Kupujemy przy tym obecnie wierzytelności 'świeższe’, na wcześniejszych etapach windykacji, z naszej perspektywy dobrej jakości, w tym także zabezpieczone hipotecznie” – wskazał Borusowski.

Poinformował też, że grupa bierze „aktywny udział” w kolejnych ogłaszanych przetargach.

„Docelowo chcemy powrócić do poziomu inwestycji, jakie realizowaliśmy w latach 2016-2017, czyli około 250-300 mln zł rocznie. Jesteśmy na to dobrze przygotowani. Do dyspozycji mamy różne źródła finansowania. Jednym z nich jest oczywiście uruchomiony w minionym roku kolejny publiczny program emisji obligacji” – zakończył prezes.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,14 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 94,5 mln zł w IV kw. pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *