Senat za ustawą o wyrobach winiarskich bez poprawek

Senat przyjął, bez poprawek, ustawę o wyrobach winiarskich, która ma m.in. uprościć i ujednolicić wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej – tj. do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność związaną z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich.

Prowadzenie tego rejestru przekazano dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zaproponowane zmiany mają zmniejszyć obciążenie administracji oraz usprawnić obieg dokumentów.

Za wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek opowiedziało się 95 senatorów, jeden był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Przepisy ustawy mają na celu:

– harmonizację przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich, w tym poprawę ich czytelności;

– podniesienie wymagań jakościowych dla niektórych fermentowanych napojów winiarskich, w szczególności utworzenie kategorii cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych;

– uproszczenie i ujednoliceniu zasad wpisu do rejestru przedsiębiorców;

-wprowadzenie przepisów obligujących Dyrektora Generalnego Krajowego  Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) do umieszczenia wzoru wniosku o wpis do tego rejestru na stronach internetowych urzędu;

– odstąpienie od wymogu posiadania przez przedsiębiorcę planu obiektów budowlanych oraz wymogów określających minimalne dozwolone pojemności stosowanych przez  przedsiębiorcę zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich;

– doprecyzowanie, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów rozlewających wyroby winiarskie wprowadzone do obrotu w opakowaniach zbiorczych (to jest w kegach lub beczkach);

– przekazanie prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu  wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu KOWR (obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi);

– zwiększenie limitu cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców pozyskanych głównie we własnym gospodarstwie maksymalnie z 10 000 litrów (100 hektolitrów) w skali roku do maksymalnie 100 000 litrów (1000 hektolitrów) w skali roku;

– zniesienie niektórych obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnie obowiązujących;

– uproszczeniu systemu certyfikacji wina odmianowego i wina rocznikowego przez usunięcie potrzeby umieszczania numeru identyfikacyjnego dla wina odmianowego lub wina rocznikowego na etykietach takich win;

– utworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów między organami kontrolnymi w ramach sektora wina w celu przyspieszenia wymiany informacji oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla producentów wina.

Obecnie w Polsce wyrób cydru, perry, wina owocowego markowego oraz miodu pitnego markowego w ramach maksymalnego limitu produkcji wynoszącego 10 000 litrów prowadzi kilkanaście podmiotów.  

Uruchomienie lokalnej produkcji fermentowanych napojów winiarskich z surowców pochodzących z własnych gospodarstw oraz pozyskiwanych w województwie, w którym prowadzony jest wyrób takich wyrobów (do 50% wagowo) ma – według założeń – przyczynić się do uatrakcyjnienia pod względem turystycznym regionów sadowniczych.

Źródło: ISBnews

Artykuł Senat za ustawą o wyrobach winiarskich bez poprawek pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *