Senat wnosi do Sejmu projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla sołtysów

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawierający przepisy dotyczące przyznania dodatkowego świadczenia emerytalnego osobom, które pełniły funkcję sołtysa co najmniej przez jedną kadencję.

Za skierowaniem projektu do Sejmu opowiedziało się 53 senatorów, nikt nie był przeciwny, 40 wstrzymało się od głosu.

Projekt określa zasady wyboru i funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich, m.in. reguluje udział sołtysa w pracach rady gminy oraz zasady wynagradzania sołtysa (m.in. zwrot kosztów podróży służbowych i wynagrodzenie w wysokości połowy pensji minimalnej) i członków rad sołeckich, a także zasady zarządzania przez sołectwo mieniem komunalnym.

Zakłada przyznanie dodatkowego świadczenia emerytalnego osobie, która co najmniej przez jedną pełną kadencję pełniła funkcję sołtysa. Świadczenie, finansowane z budżetu państwa, ma wynosić 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę w razie pełnienia funkcji przez 1 pełną kadencję, 3% przy pełnieniu tej funkcji przez każdą następną pełną kadencję.

Koszt świadczenia byłby pokrywany z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy ds. rozwoju wsi. Jego wypłatą zajmowałaby się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z funduszu emerytalno-rentowego, w terminie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Źródło: ISBnews

Artykuł Senat wnosi do Sejmu projekt ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla sołtysów pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *