Senat odrzucił nowelę dot. ram prawnych systemu informacyjnego o dostępie do internetu

Senat odrzucił nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która miała na celu wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS); system ten miał zbierać i udostępniać informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Wniosek o zawetowanie noweli poparło 52 senatorów, 46 było przeciw.

Nowelizacja ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych miała na celu stworzenie ram prawnych dla SIDUSIS, gdyż dotychczas nie było publicznego systemu, który prezentowałby aktualizowane informacje o punktach adresowych znajdujących się w zasięgu sieci szerokopasmowych.

SIDUSIS miał być pierwszą tak rozbudowaną centralną bazą danych o możliwości korzystania z usług szerokopasmowego dostępu do internetu.

Nowela wprowadzała instrumenty, które miały na celu m.in.:

– wdrożenie Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS) oferującego publiczny i nieodpłatny dostęp do usługi przeglądania zawartych w nim informacji,

– zbieranie i utrzymywanie przy pomocy systemu SIDUSIS informacji o punktach adresowych budynków, w których:

· jest możliwe świadczenie,

· jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych,

· w ciągu 3 lat jest planowane zapewnienie możliwości świadczenia w wyniku realizacji inwestycji ze środków prywatnych,

· zgłoszono zapotrzebowanie na świadczenie – za pomocą stacjonarnych lub ruchomych sieci telekomunikacyjnych usługi transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

– przekazywanie przez wskazane ustawą podmioty informacji wymaganych w systemie SIDUSIS, określenie terminów i sposobu ich przekazywania;

– uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności zgłaszania zapotrzebowania na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu,

– uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności wyszukiwania dla dokonanego zgłoszenia dostawcy usług mogącego je zrealizować i wysłanie dostawcy automatycznego powiadomienia o takim zapotrzebowaniu,

– uruchomienie, obsługa i utrzymanie w systemie SIDUSIS funkcjonalności oznaczania lub odznaczania danego punktu adresowego jako pustostanu

– możliwość wyznaczenia w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych.

Nowela zawierała regulację, zgodnie z którą aktualizacja danych miała następować do 10 dnia każdego miesiąca (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego) dla mikro i MŚP, którzy zapewniają dostęp do szerokopasmowego internetu w nie więcej niż 50 tys. punktach adresowych albo w każdy piątek dla dużych przedsiębiorców, którzy zapewniają dostęp do internetu w ponad 50 tys. punktów adresowych.

Koszty budowy i utrzymania systemu SIDUSIS oszacowano łącznie na 6,1 mln zł na podstawie zapytania skierowanego do Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, która zgodnie z projektowanymi przepisami będzie potencjalnym prowadzącym system z ramienia ministra właściwego do spraw informatyzacji).

Źródło: ISBnews

Artykuł Senat odrzucił nowelę dot. ram prawnych systemu informacyjnego o dostępie do internetu pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.