Senacka KGNiI za nowelą dot. obniżek podatku VAT na żywność, paliwa

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rekomenduje Senatowi przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada wprowadzenie od 1 lutego na okres sześciu miesięcy – 0% stawki VAT na żywność, obniżki VAT na paliwa do 8%, oraz zniesienie podatku na gaz. Jednocześnie przedłużona zostanie obniżka VAT na prąd i na ciepło do 5% do końca lipca. Nowelę bez poprawek poparło 11 senatorów Komisji, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Jednocześnie Biuro Legislacyjne Senatu wskazuje na zbyt krótki czas na podpisanie noweli przez prezydenta oraz ryzyko, że proponowane obniżki VAT nie znajdują uzasadnienia w prawie Unii.

Jak wynika z opinii, przedstawionej na posiedzeniu Komisji  nowela ma wejść w życie 1 lutego, zatem czas na podpis prezydenta będzie zbyt krótki (prezydent powinien mieć 21 dni). Wskazywano także, że obniżenie stawek może dotyczyć tylko produktów i usług z załącznika nr. 3 do dyrektywy unijnej, w którym nie ma wymienionych paliw silnikowych. Ponadto – jak podkreślono w opinii – obniżone stawki nie mogą być niższe niż 5% (a nowela wprowadza stawki 0%). Na posiedzeniu Komisji wskazywano, że obniżenie stawek do dostaw gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej nie było konsultowane z Komitetem ds. VAT.

Na rozwiązania, zawarte w tarczy antyinflacyjnej 2.0 ma trafić z budżetu ok. 11,6 mld zł.

Nowelizacja zakłada obniżkę stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.:

 • na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0%
 • na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%
 • na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0%
 • na gaz ziemny – do stawki 0%,
 • na energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%.

Zmiany proponowane w ustawie są kontynuacją działań w zakresie obniżek podatków w ramach działań antyinflacyjnych, opracowanych w 2021 r., w tym są kontynuacją obniżek stawek podatku VAT wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Obniżka stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego – do 31 lipca 2022 r. będzie skutkowała obniżeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług o około 11,60 mld zł z czego obniżenie stawki:

 • na żywność i napoje objęte obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0% to około 2,92 mld zł;
 • na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG z 23% do stawki 8% to około 3,11 mld zł;
 • na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) z 8% do 0% to około 0,52 mld zł (oszacowano w warunkach 2020 r.),
 • na gaz ziemny do 0% to około 2,09 mld zł,
 • na energię elektryczną do 5% to około 2,30 mld zł
 • na energię cieplną do 5% to około 0,67 mld zł.

Nowelizacja zakłada też zapis, który nakłada na przedsiębiorców obowiązek zamieszczenia przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży towarów spożywczych, paliw silnikowych lub towarów wykorzystywanych do produkcji rolnej czytelnej informacji o obniżeniu stawek podatku VAT na sprzedawane towary, którymi dany sprzedawca obraca.

Termin wejścia w życie noweli określono na 1 lutego 2022 r.

Źródło: ISBnews

Artykuł Senacka KGNiI za nowelą dot. obniżek podatku VAT na żywność, paliwa pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.