Sejmowa KFP za odrzuceniem poprawek Senatu do budżetu na 2022

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych rekomenduje odrzucenie poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2022r., w tym tej zakładającej podwyższenie prognozy wskaźnika średniorocznej inflacji do 7,6% z 3,3%.

Komisja jest też przeciwna zwiększeniu budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia o 20 mld zł, przekazaniem dodatkowych 10 mld zł na transformację energetyczną oraz dodatkowych środków na podwyżki dla nauczycieli.

Senat wprowadził do ustawy budżetowej na 2022 r. szereg poprawek, w tym tę podnoszącą prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji do 7,6% z 3,3% oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów do 7,8% z 3,6%.

Poprawkę tę Senat uzasadniał tym, że pod koniec grudnia ub.r. prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński poinformował, że według wstępnych prognoz banku centralnego, średnioroczna inflacja wyniesie 7,6% w 2022 roku. Maksymalny poziom inflacji będzie miał miejsce w czerwcu 2022 r. i wyniesie 8,3% r.r, następnie będzie ona się stopniowo obniżać – do 6,2% r/r w grudniu 2022 r. Komisja Finansów Publicznych negatywnie zaopiniowała poprawki Senatu. 

Była przeciwna m.in. poprawce, zakładającej zwiększenie wydatków budżetu na 2022 roku na ochronę zdrowia o 20 mld zł i przekazanie ich na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Zdrowia (m.in. na finansowanie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, w szczególności chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego),

Opowiedziała się też przeciw zwiększeniu o 10 mld zł zapisanych w budżecie w budżecie na 2022 r. środki na transformację energetyczną (na wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, w tym OZE, w budynkach wielorodzinnych).  

Posłowie Komisji byli także przeciwni poczynionym przez Senat przesunięciom dotyczącym zwiększenia wynagrodzeń dla różnych grup zawodowych, w tym poprawce zakładającej przekazanie 6,5 mld zł na podwyżki dla nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. A także przekazaniu dodatkowych 300 mln zł na podwyżki dla policji i straży granicznej i 390 mln zł środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji w sądach i prokuraturach.

Komisja rekomenduje też odrzucenie poprawki zwiększającej o 100 mln zł wydatki na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), a także zwiększającej o 100 mln zł wydatki na lecznictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano dochody na poziomie ok. 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Maksymalny deficyt ustalono na 29,9 mld zł. Ustawa budżetowa na 2022 r. zakłada:

– zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 5,75% PKB,

– środki na kluczowe programy społeczne, takie jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start”, czy wprowadzenie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,

– 2,2% PKB na obronność,

– zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, realizację zadań inwestycyjnych, m.in. w obszarze zdrowia, transportu czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa. 

Wskaźniki gospodarcze:

– Wzrost PKB w 2022 r. ma wynieść 4,6%,

Prognozowany w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść ok. 2,8% PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych ukształtuje się na poziomie 56,6% PKB.

Źródło: ISBnews

Artykuł Sejmowa KFP za odrzuceniem poprawek Senatu do budżetu na 2022 pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *