Sejm za nowelą dot. zakresu zwolnień z podatku od nieruchomości

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, doprecyzowującą zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej. Za nowelizacją głosowało 427 posłów, przeciw było 6, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę, zakładającą zwolnienie z podatku od nieruchomości dla infrastruktury nieczynnej nie dłużej niż na okres pięciu lat.

Zgodnie z nowelizacją, zwolnienia od podatku od nieruchomości mają objąć grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, jeżeli są udostępniane przewoźnikom kolejowym w celu umożliwiania do przewozu osób, tworzą kolejowe szerokotorowe lub stanowią infrastrukturę nieczynną. Zwolnione od podatku będą także grunty, budynki i budowle w części przeznaczonej do świadczenia usług związanych z obsługą podróżnych oraz inne nieruchomości w obszarze kolejowym z wyjątkiem gruntów, budynków i budowli wykorzystywanych do innej działalności.

Oznacza to, że – zgodnie z nowelizacją – zwolnieniem objęte zostaną m.in.: poczekalnie, hole dworcowe i antresole, powierzchnie przeznaczone do sprzedaży biletów, punkty informacyjne, piesze ciągi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe i postojowe.

„[Te] elementy i powierzchnie mają zapewniać odpowiednią, czyli powszechną i ogólną, dostępność obiektów infrastruktury usługowej stacji pasażerskich dla korzystających z nich podróżnych i tym samym służą realizacji usługi bezpośrednio związanej z obsługą podróżnych” – tłumaczył wcześniej w Sejmie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Jako przykład podał m.in. miejsca parkingowe i postojowe dla pojazdów udostępniane na potrzeby pasażerów transportu publicznego zbiorowego, takie jak parkingi Park & Ride, stanowiska Bike & Ride, służące do przesiadania się podróżnych z innego środka transportu: samochodu, motocykla, roweru, hulajnogi itd. do pociągu.

„Rozwiązanie to ma również umożliwić przekształcenie stacji pasażerskich w węzły komunikacyjne łączące różne gałęzie i rodzaje transportu: samochodowego z kolejowym, dalekobieżnego z miejskim, rowerowego z kolejowym” – podkreślił.

Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji (OSR), zmiany zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości spowodują zmniejszenie obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości w PKP SA na kwotę ponad 30 mln zł (ze 132 mln zł w skali roku po uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 39/1P) i PKP PLK SA na 5,5 mln zł w skali roku (z 20 mln zł z uwzględnieniem wyroku TK).

Źródło: ISBnews

Artykuł Sejm za nowelą dot. zakresu zwolnień z podatku od nieruchomości pochodzi z serwisu Inwestycje.pl.

Powered by WPeMatico

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.